do kasy suma: 0,00 zł

Darmowa dostawa do punktów odbioru od 200zł  |  PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni!

Minimalna wartość zamówienia: 25zł

Ze względu na dużą liczbę zamówień czas realizacji jest wydłużony do 5 dni roboczych + wysyłka

PROMOCJA MAJ
KOD: MAJ10 na zakładkę "promocja" -  wpisz kod w koszyku, cena spadnie o 10%, również na ceny hurtowe już obniżone

UWAGA! DŁUŻSZY URLOP: od 20 maja do lipca
ostatnie zamówienia przyjmujemy 19 maja włącznie

13 i 14 maja jestem niedostępna - urlop zdrowotny
Regulamin sklepu internetowego Pasmanteria online Delikatne

Regulamin Sklepu Internetowego
- Ostatnia aktualizacja 10.04.2024r.

 

§Definicje

Sklep – sklep internetowy Pasmanteria Delikatne prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.pasmanteriadelikatne.pl.

Sprzedawca – również Usługodawca, Administrator – Paulina Wesołowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Sahaja Paulina Wesołowska, z siedzibą w Gdańsku, Al. Wojska Polskiego 20/6, 80-277, NIP 5842742822, REGON 361980763, numer rejestrowy BDO 000552849.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu, dzięki której Klient może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto, ograniczone indywidualną nazwą (loginem) i hasłem.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, liczone bez dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.).

§1 Postanowienia ogólne:
1.1. Regulamin stanowi zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem internetowym https://www.pasmanteriadelikatne.pl oraz zasady zawierania umów sprzedaży Produktów.
1.2. Regulamin jest także udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia.

1.2. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, Właścicielem i Administratorem Sklepu jest Paulina Wesołowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Sahaja Paulina Wesołowska, z siedzibą w Gdańsku, Al. Wojska Polskiego 20/6, 80-277, NIP 5842742822, REGON 361980763, numer rejestrowy BDO 000552849, zwana dalej Usługodawcą.
1.3. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest zapoznanie się i dobrowolne zaakceptowanie Regulaminu.
1.4. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna.

§2. Złożenie zamówienia:
2.1. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
2.2. Klient dokonuje Zamówienia bez konieczności Rejestracji i zakładania konta. Założenie konta przez Klienta jest dobrowolne.
2.3. Informacje oraz dane podane przez Klienta wymagane przy zakupach powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne.
2.3. Klient może składać Zamówienia 24h/dobę, z uwzględnieniem przerw technicznych w pracy sklepu.
2.4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem Zamówienia. Następnie z informacją o jego opłaceniu - co stanowi zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
2.5. Realizacja Zamówienia, czyli jego przygotowanie przez Usługodawcę do nadania, rozpoczyna się po opłaceniu Zamówienia przez Klienta.
2.6. Sklep sprzedaje Produkty za pośrednictwem Internetu. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Prezentowane w Sklepie fotografie nie oddają rzeczywistej wielkości Produktów, a kolory mogą odbiegać od rzeczywistych z powodu różnicy w kalibracji monitorów czy profilów barwnych w danym komputerze.
2.7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, a cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
2.8. Całkowita wartość Zamówienia z kosztami przesyłki jest wyświetlana po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy.
2.9. Produkty odmierzamy z największą starannością, luźno mierząc miarą krawiecką. Gwarantujemy, iż długość/szerokość zamawianych produktów przez klienta nie różni się więcej niż +/- 10%.
2.10. Usługodawca do każdego zamówienia może dołączyć drobny gratis, który będzie integralną częścią zamówienia.
2.11. Dla Klientów zarejestrowanych Usługodawca daje możliwość udziału w programie lojalnościowym, którego regulamin znajduje się tutaj - Regulamin programu lojalnościowego.
2.12. Przy większych zamówieniach od 1000 zł lub 1000 sztuk jednego produktu Usługodawca może przyznać Klientowi indywidualny rabat - Regulamin zakupu większych ilości produktu.

§3. Płatności:
3.1. Dostępne formy płatności to karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro
lub płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy.
3.2. Na dokonanie płatności Klient ma 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, w przypadku jej braku Usługodawca może anulować Zamówienie.
3.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A., a dniem zapłaty jest dzień otrzymania pozytywnej autoryzacji (dotyczy płatności kartą).
3.4. Po zaksięgowaniu płatności Usługodawca wyśle wiadomość o przyjęciu płatności i decyzji o przystąpieniu do realizacji Zamówienia.

§4. Czas realizacji Zamówienia:
4.1. Zamówienia są nadawane w terminie 1-3 dni robocze od dnia złożenia i opłacenia zamówienia przez Klienta.
4.2. Realizacja zamówień wysyłanych zagranicę może wynieść dłużej, do 7 dni roboczych + wysyłka. Czas całkowitej realizacji zamówień zagranicznych razem z wysyłką nie powinien wynieść dłużej niż 2-3 tygodnie robocze.
4.3. Realizacja może wydłużyć się w przypadku dużej liczby zamówień lub sytuacji niezależnych od nas, wtedy Klient niezwłocznie zostanie o tym poinformowany.
4.4. Informacje o ogólnych zmianach czasów realizacji dla wszystkich zamówień składanych na stronie internetowej Sklepu, np. w sytuacji urlopu lub dużej liczby zamówień, są zawsze i bez wyjątku publikowane na pasku informacyjnym na samej górze Sklepu, który jest widoczny dla każdego klienta odwiedzającego sklep internetowy pasmanterii.

4.5. Informacja o wydłużonym czasie realizacji poszczególnych produktów (jeżeli ma to miejsce, np. przy produktach na zamówienie lub w związku z brakiem dostępności produktu) jest zamieszczona przy każdym z nich na stronie produktu.

§5. Dostawa:
5.1. Przy finalizacji zamówienia klient wybiera rodzaj dostawy.
5.2. Zależnie od rodzaju dostawy szacowany czas doręczenia przesyłki powinien wynosić 1-5 dni roboczych na terenie Polski, na terenie Unii Europejskiej do 14 dni roboczych.
5.3. Po nadaniu Zamówienia przez Usługodawcę Klient otrzymuje wiadomość z numerem nadania przesyłki.

5.4. Gdy Klient NIE odbierze nadanej przesyłki i Zamówienie wróci do Usługodawcy, może on ponownie otrzymać Zamówienie. Na opłatę do pokrycia przez Klienta składać się będą koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z odebraniem zwróconej paczki oraz jej ponownego nadania. Ponowna wysyłka zamówienia odbywa się za zgodą Klienta i Usługodawcy z obowiązkiem Klienta do opłacenia przesyłki.

§6. Dane osobowe:
6.1. Administratorem danych osobowych jest podmiot prowadzący sklep internetowy www.pasmanteriadelikatne.pl, o którym mowa w pkt.1 Regulaminu.
6.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała niemożliwością realizacji zamówienia.  
6.3. Wypełnienie danych przez Klienta przy składaniu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę oraz podmiot uprawniony przez Usługodawcę do zarządzania zawartością strony internetowej sklepu,

6.4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym kontaktu z Klientem, przygotowania i wysyłki zamówienia oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
6.5. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
6.6. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
6.7. Polityka prywatności: Informacje nt. przetwarzania danych osobowych i Polityka plików cookie - więcej informacji.

§7. Anulowanie Zamówienia:
7.1. Anulacja Zamówienia przez Usługodawcę jest dokonywana przed jego wysyłką, gdy Klient nie dokona wpłaty za Zamówienie w wyznaczonym terminie.
7.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia jeśli nie będzie ono możliwe do zrealizowania. Klient otrzyma zwrot wpłaconych środków w terminie 14 dni zwykłych po wskazaniu rachunku bankowego.
7.3. Opłacone Zamówienie bezpośrednio po złożeniu może zostać anulowane e-mailowo jedynie w ciągu 2h po złożenia zamówienia. Później może być to już niemożliwe zw względu na przygotowywanie paczek do wysyłek i dla kurierów.

§8. Kontakt:
8.1. Klient może skontaktować się z Usługodawcą poprzez formularz kontaktowy na stronie sklepu lub mailowo na pasmanteria.delikatne@gmail.com.
8.2. Na wszystkie wiadomości Usługodawca odpowiada niezwłocznie w ciągu kilku dni roboczych. Czas ten może ulec wydłużeniu z powodów tj. duża liczba wiadomości.
8.3. Na wszelkie prywatne wiadomości oraz wiadomości kierowane poprzez Facebooka i Instagrama Usługodawca ma prawo nie odpowiadać.
8.4. Kontaktować się można również przez czat w prawym dolnym rogu sklepu jeśli jest on aktywny - w dni robocze w godz. 10.00-16.00. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odpowiadania na wiadomości jedynie w wolnej chwili. Jeżeli Klient nie otrzyma odpowiedzi w ciągu kilkunastu minut, należy skontaktować się drogą e-mailową lub przez formularz.

§9. Zwroty, Wymiana i Reklamacje:
9.1.
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1.1. Klient, będący Konsumentem może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży Produktów zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego Pasmanteria Delikatne bez podania przyczyny.
9.1.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek w pierwszej kolejności zgłosić chęć Zwrotu e-mailowo na adres pasmanteria.delikatne@gmail.com, po czym Usługodawca prześle Formularz Zwrotu i poinformuje o dalszym postępowaniu.
9.1.3. Czas na zgłoszenie chęci Zwrotu e-mailowo wynosi 14 dni zwykłych i liczony jest od dnia odebrania przesyłki z Zamówieniem przez Konsumenta bądź wyznaczoną przez niego osobę trzecią.
9.1.4. Konsument przesyła wydrukowany wypełniony Formularz wraz z produktem i dowodem zakupu (paragonem lub potwierdzeniem przelewu) na adres Usługodawcy w ciągu kolejnych 14 dni zwykłych:

Pasmanteria Online Delikatne
Aleja Wojska Polskiego 20/6
80-277 Gdańsk


dowolną formą wysyłki z numerem śledzenia np. list/ paczka Poczta Polska, Kurier.
9.1.5. Usługodawca w ciągu 14 dni zwykłych ustosunkuje się do Zwrotu Konsumenta, licząc od dnia odebrania przesyłki przez Usługodawcę.
9.1.6. Zwrotowi ani wymianie nie podlega Produkt krojony na specjalne życzenie Konsumenta o długości mniejszej niż 1 m, spersonalizowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta, w tym bony podarunkowe z określoną datą ważności. To postanowienie nie dotyczy zakupionych Produktów, skrawków ciętych przez sklep w mniejszych długościach.
9.1.7. Zwrotowi podlegają wszystkie pozostałe Produkty.
9.1.8. Za dokonanie Zwrotu uważa się wypełnienie Formularza przesłanego przez Usługodawcę oraz doręczenie przesyłki pod adres Usługodawcy.
9.1.9. Do każdego zamówienia Usługodawca może dołączyć drobne produkty gratisowe, które będą nieodłącznym elementem Zamówienia - w przypadku zwrotu całości Zamówienia, Klient ma obowiązek zwrócić również produkty gratisowe. W przypadku braku zwrotu produktów gratisowych Usługodawca ma prawo odjęcia ich wartości od sumy Zwrotu.
Jeżeli zwracana jest tylko część Zamówienia - produktów gratisowych Konsument nie musi zwracać.
9.1.10. Koszty dostarczenia do Usługodawcy Zwrotu Produktu ponosi Konsument.
9.1.11. Produkt nie może nosić śladów użytkowania, zapachu, musi zostać przesłany w stanie nienaruszonym do Usługodawcy, w takiej samej ilości i szerokości jaką otrzymał Konsument.
9.1.12. Skutki odstąpienia od umowy - Konsument otrzyma zwrot wartości Produktu w kwocie, którą uiścił na rzecz Usługodawcy z kosztami wysyłki w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Usługodawcę zwrotu.
9.1.13. Zwrot należności dla Konsumenta dokonany zostanie na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.
9.1.14. Zwrot pieniędzy nie przysługuje Konsumentowi jeśli zwrócony Produkt będzie uszkodzony z winy Konsumenta, nosił ślady używania lub jeśli Konsument nie dołączy paragonu/potwierdzenia przelewu lub zwróci produkt po terminie.
9.1.15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech Produktu, w tym jego cięcie na mniejsze odcinki.
9.1.16. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

9.2. WYMIANA
9.2.1. Klient, będący Konsumentem może wymienić Produkt zakupiony za pośrednictwem Sklepu internetowego Pasmanteria Delikatne bez podania przyczyny na inny Produkt.

9.2.2. Aby skorzystać z wymiany, Konsument ma obowiązek w pierwszej kolejności zgłosić chęć wymiany e-mailowo na pasmanteria.delikatne@gmail.com z informacją, na jaki Produkt ma zostać dokonana wymiana.
9.2.3. Czas na zgłoszenie chęci Wymiany e-mailowo wynosi 14 dni zwykłych i liczony jest od dnia odebrania przesyłki z Zamówieniem przez Konsumenta bądź wyznaczoną przez niego osobę trzecią.
9.2.4. Usługodawca po otrzymaniu e-maila od Konsumenta poinformuje go o istnieniu lub braku możliwości wymiany Produktu.
9.2.5. W przypadku stwierdzenia możliwości wymiany Usługodawca prześle Formularz Wymiany. Konsument przesyła wydrukowany wypełniony Formularz Wymiany wraz z produktem i paragonem/ dowodem wpłaty na adres Usługodawcy w ciągu kolejnych 14 dni zwykłych:


Pasmanteria Online Delikatne
Aleja Wojska Polskiego 20/6
80-277 Gdańsk


dowolną formą wysyłki z numerem śledzenia np. list/ paczka Poczta Polska, Kurier.
9.2.6. Jeżeli cena nowego Produktu jest wyższa niż Produktu pierwotnego, Konsument jest zobowiązany uregulować różnicę w cenie dokonując wpłaty na rachunek wskazany przez Usługodawcę. Jeżeli niższa - Usługodawca zwraca różnicę w cenie na rachunek bankowy Konsumenta.
9.2.7. Usługodawca w ciągu 7 dni zwykłych licząc od odebrania przez niego przesyłki z Produktem prześle nowy Produkt na koszt Konsumenta.
9.2.8. Zwrotowi ani wymianie nie podlega Produkt krojony na specjalne życzenie Konsumenta o długości mniejszej niż 1 m, spersonalizowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta, w tym bony podarunkowe z określoną datą ważności. To postanowienie nie dotyczy zakupionych Produktów, skrawków ciętych przez sklep w mniejszych długościach.
9.2.9. Za dokonanie Wymiany uważa się wypełnienie Formularza przesłanego przez Usługodawcę, doręczenie przesyłki pod adres Usługodawcy i ponowną wysyłkę nowego Produktu do Konsumenta.
9.2.10. Koszty dostarczenia do Usługodawcy wymienianego Produktu oraz nowego Produktu do Konsumenta ponosi Konsument.
9.2.11. Produkt nie może nosić śladów użytkowania, zapachu, musi zostać przesłany w stanie nienaruszonym do Usługodawcy, w takiej samej ilości i szerokości jaką otrzymał Konsument.
9.2.12. Wymiana nie przysługuje Konsumentowi jeśli zwrócony Produkt będzie uszkodzony z winy Konsumenta, nosił ślady używania lub jeśli Konsument nie dołączy paragonu fiskalnego/ potwierdzenia przelewu za zamówienie lub będzie chciał wymienić produkt po terminie. W takim przypadku Usługodawca odeśle pierwotny Produkt do Konsumenta na koszt Konsumenta nie dokonując wymiany.
9.2.13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech Produktu, w tym jego cięcie na mniejsze odcinki.

9.3. REKLAMACJA
9.3.1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność zakupionego w Sklepie Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
9.3.2. Klient ma obowiązek zgłosić Usługodawcy wszelkie braki lub niezgodności w Zamówieniu w ciągu 14 dni zwykłych od odebrania przesyłki z Zamówieniem. Jeżeli braki nastąpiły w skutek uszkodzenia przesyłki przez przewoźnika - w ciągu 3 dni zwykłych od odebrania przesyłki.
9.3.3. Aby skorzystać z prawa do Reklamacji z tytułu rękojmi w przypadku wadliwego Produktu, Klient ma obowiązek w pierwszej kolejności zgłosić chęć Reklamacji e-mailowo na pasmanteria.delikatne@gmail.com, po czym Usługodawca prześle Formularz Reklamacji i poinformuje o dalszym postępowaniu.
9.3.4. Reklamacje dotyczące wad produkcyjnych lub nieprawidłowego odmierzenia Produktów będą uwzględniane wyłącznie w przypadku Produktu, który nie był używany, nie został w żaden sposób uszkodzony, nie był cięty ani krojony przez Klienta i jest kompletny.
9.3.5. Po otrzymaniu e-mailem Formularza Reklamacyjnego, Klient przesyła wydrukowany wypełniony Formularz wraz z produktem i paragonem/ potwierdzeniem płatności na adres Usługodawcy w ciągu 14 dni zwykłych od zgłoszenia istnienia wady Produktu:

Pasmanteria Online Delikatne
Aleja Wojska Polskiego 20/6
80-277 Gdańsk

dowolną formą wysyłki z numerem śledzenia np. list/ paczka Poczta Polska, Kurier.
9.3.6. W przypadku Reklamacji, Klient może żądać naprawy, wymiany produktu lub zwrotu należności za zamówiony produkt. Usługodawca w ciągu 14 dni zwykłych ustosunkuje się do Reklamacji Klienta, licząc od dnia odebrania przesyłki z produktem przez Usługodawcę.
9.3.7. W przypadku uznania Reklamacji, Usługodawca zwróci Klientowi koszt odesłania zamówionego Towaru w kwocie pieniężnej, odpowiadającej najtańszej dostępnej w sklepie internetowym Pasmanteria Delikatne formy przesyłki.
9.3.8. W przypadku odrzucenia Reklamacji, koszt dostarczenia Produktów do Usługodawcy ponosi Klient.
9.3.9. Skutki uznania Reklamacji - Klient otrzyma zwrot wartości Produktu w kwocie, którą uiścił na rzecz Usługodawcy w ciągu 14 dni zwykłych od momentu otrzymania przez Usługodawcę reklamowanego Produktu.
9.3.10. Zwrot należności dla Klienta dokonany zostanie na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
9.3.11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

10. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
10.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym za pomocą narzędzia TrustMate. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
10.2.Sprzedawca po każdorazowo dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
10.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
10.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
10.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
10.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
10.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§11. Postanowienia końcowe:
11.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania Promocji na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
11.2. Promocje, zniżki, kody promocyjne w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej i obowiązują jedynie w sklepie internetowym Pasmanteria Delikatne.
11.3. Do każdego zrealizowanego Zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub rachunku, którego kopię elektroniczną posiada Usługodawca.
11.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
11.5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta w związku z tym również za możliwość trafienia wiadomości wysłanych przez Usługodawcę do folderu Spam.
11.6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
11.7. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Urlop 26 lipca- 2 sierpnia 2023 

 


Zapraszamy do kontaktu pod adresem pasmanteria.delikatne@gmail.com.
Staramy się na wiadomości odpowiadać jak najszybciej - zwykle w ciągu 24h w dni robocze.

Adres siedziby firmy:
Pasmanteria Online "Delikatne"
Aleja Wojska Polskiego 20/6
80-277 Gdańsk

Prowadzimy sprzedaż wyłącznie internetową!


Sklep internetowy Pasmanteria Online Delikatne www.pasmanteriadelikatne.pl
Zapewniamy najlepsze akcesoria do szycia bielizny online!

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.