do kasy suma: 0,00 zł

Darmowa dostawa do punktów odbioru od 200zł  |  PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni!

Minimalna wartość zamówienia: 25zł

UWAGA!
URLOP DO 20 CZERWCA

Zamówienia złożone od 20 maja do 20 czerwca wyślemy w ciągu 3 dni roboczych po urlopie.

Polityka Prywatności
I. Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Zgodnie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych jest podmiot:
Paulina Wesołowska (Sahaja Paulina Wesołowska, al. Wojska Polskiego 20/6, 80-277 Gdańsk) i pod tym adresem dane osobowe są przechowywane w formie papierowej i elektronicznej tj. telefon, komputer, tablet.

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się:
- poprzez formularz kontaktowy sklepu,
- e-mailowo: pasmanteria.delikatne@gmail.com,
- korespondencyjnie na adres: Al. Wojska Polskiego 20/6, 80-277 Gdańsk.

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
- realizacji zamówienia w sklepie internetowym www.pasmanteriadelikatne.pl,
- kontaktu z klientem - konwersacje są gromadzone również na koncie Google Gmail jeżeli tam zostały wymienione,
- uczestnictwa w programie lojalnościowym dla zarejestrowanych klientów,
- w celach marketingowych, w tym wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną tj. newslettera, o ile klient wyraził taką zgodę przy finalizacji zamówienia lub dokonał zapisu na stronie sklepu. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w tym załączniku NIE jest jednoznaczne z zapisem do Newslettera,
- obsługi zwrotów, wymiany i reklamacji zamówień dokonywanych w sklepie internetowym,
- realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa dot. kwestii podatkowych, finansowych, związanych z realizacją umowy (wystawiania dokumentów sprzedaży i prowadzenia sprawozdawczości finansowej )
- realizacji innych umów niezbędnych do realizacji zamówienia tj. z podwykonawcami, z firmami przewozowymi i kurierskimi (Inpost, Furgonetka, Apaczka, DPD, GLS, DHL, Poczta Polska), firmami realizującymi transakcje płatnicze (Blue Media - obecnie Autopay, Paypo), z platformą Shoper przechowującą na swoich serwerach bazę sklepu i innymi podmiotami, z którymi podejmuje się współpracę przy realizacji zamówień,
- realizacji innych, prawnie usprawiedliwionych celów, w tym także jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym,
- pozyskiwania opinii o zamówieniu.

3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z subskrypcją Newslettera.
- Zapisanie do Newslettera i podanie swoich danych osobowych tak jak Imię i adres e-mail są dobrowolne.
- Po dokonaniu zapisu do Newslettera poprzez formularz zapisu na stronie sklepu, dane osobowe otrzymane od subskrybenta są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
- Twoje dane osobowe będę przechowywać do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, tj. rozwiązania umowy o dostarczanie treści cyfrowej w postaci Newslettera.

4. W celu mierzenia ruchu i tendencji dotyczących korzystania ze strony posługujemy się narzędziami analitycznymi Shoper, Google Analytics lub innych firm. Narzędzia te zbierają informacje wysłane przez urządzenie Użytkownika. Tego typu dane analityczne łączymy z danymi innych użytkowników, dzięki czemu na ich podstawie nie jest możliwa identyfikacja pojedynczego użytkownika.

5. Ogólne informacje min. kraj, miasto, płeć, zamawiane produkty i ich rozmiary wykorzystujemy w celu analiz sprzedaży, ulepszania, testowania i monitorowania wydajnego działania sklepu, monitorowania danych statystycznych tj. całkowita liczba odwiedzających, ruch w serwisie i wzorce demograficzne.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała niemożliwością realizacji zamówienia.
- Podanie danych przy składaniu zamówienia przez Klienta jest wymogiem do jego złożenia, ponieważ bez nich Usługodawca nie jest w stanie go zrealizować. Konsekwencją nie podania wymaganych danych osobowych przez klienta jest brak realizacji zamówienia.
- Wypełnienie danych przez klienta przy składaniu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora oraz podmioty uprawnione przez Administratora do zarządzania zawartością strony internetowej sklepu, zgodnie z rozporządzeniem RODO.

7. Rodzaje danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Usługodawcę, dostarczane bezpośrednio przez klienta to:
- imię i nazwisko,
- adres email i numer telefonu,
- adres i rodzaj dostawy,
- metoda płatności za Zamówienie oraz numer konta bankowego jeżeli został podany,
- w przypadku faktury: NIP i pozostałe dane przedsiębiorstwa wymagane do wystawienia Faktury.

8. Dostęp do danych osobowych ma Administrator - Paulina Wesołowska i inne osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych z związku z wykonywaniem zleconych im zadań. Dostęp mogą mieć również wszelkie podmioty uprawnione na podstawie prawa do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. organy podatkowe, banki.

9. Dane osobowe klienta są uzyskiwane bezpośrednio od klienta, są poufne i nie będą ujawniane nieuprawnionym osobom trzecim.
- Nie wypożyczamy ani nie sprzedajemy informacji klienta żadnym podmiotom zewnętrznym niezwiązanych z realizacją zamówień bez zgody klienta.
- Nie przetwarzamy danych klienta w celach marketingowych nie związanych ze statystyką i analizą sprzedaży sklepu bez zgody klienta.

10. Administrator danych osobowych dochowuje staranności w ochronie powyższych informacji, m. in.
- korzystając z panelu Sklepu internetowego zabezpieczonego loginem i hasłem
- przechowując dane na nośnikach elektronicznych chronionych hasłami dostępu,
- w formie papierowej w szafach w zamkniętym na klucz pomieszczeniu z ograniczonym dostępem osób trzecich,
- zabezpieczenie komputera przed atakami szkodliwego oprogramowania poprzez stosowanie legalnych i aktualnych programów antywirusowych, ochrony systemowej, protokołu szyfrowania danych SSL,
- oraz inne działania organizacyjne, które służą bezpieczeństwu przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

11. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 33 RODO, Administrator ma obowiązek zgłaszania naruszeń do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ciągu 72h od ich wykrycia.

12. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Decyzje, jakie może podjąć klient w związku z zarządzaniem jego danymi osobowymi:
- Dane klienta gromadzimy i przechowujemy stale w celach sprawozdawczości finansowej i udokumentowania sprzedaży, lecz klient ma prawo do żądania od Administratora danych zaprzestania ich przetwarzania w trybie natychmiastowym w przypadku Newslettera oraz w terminie od 5 lat w przypadku danych podawanych przy realizacji zamówienia jeśli jest to możliwe.
- Klient może w dowolnym momencie żądać zmiany lub sprostowania jego danych oraz ograniczenia lub wycofania gromadzenia i przetwarzania jego danych kontaktując się poprzez email pasmanteria.delikatne@gmail.com.
- Klient ma prawo wniesienia skargi lub sprzeciwu do organu nadzorczego w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem Jego danych.
- Klient ma prawo do przenoszenia swoich danych do innego Administratora.
- Klient ma prawo do wglądu, otrzymania kopii danych, poprawienia oraz żądania usunięcia wszystkich danych (prawo do bycia zapomnianym).

II. Polityka COOKIES

1. Sklep www.pasmanteriadelikatne.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

4.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
- "niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

III. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
1.2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
1.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.,
1.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io oraz mogą być publikowane na innych profilach tj. media społecznościowe Administratora (Facebook, Instagram, Pinterest).
1.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
1.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
1.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.